ນັກສຶກສາປະຈຸບັນ

ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຮຸ້ນ VI ສົກຮຽນ 2013-2015

 ລຳດັບ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ           ມາຈາກພາກສ່ວນ 
1 ທ. ບຸນປອນ ພຸດທະອາມາດ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2 ທ. ກຣຸງສີວິໄລ ມະໄລທອງ ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
3 ທ. ໄມ ເທບຄໍາເຮືອງ

ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

4 ທ. ດາວວຽງ ວິພາກອນ ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ
5 ນ. ວັນນາລີ ພະສີບໍລິບູນ ກົມສຶກສາຊັ້ນສູງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
6 ທ. ອານຸສັກ ຈໍາປາຄໍາ  ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ
7 ທ. ພິມມະສອນ ພິມວິໄລ  ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ
 8 ທ. ພິມແກ້ວ ທໍາລະສິນ ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
 9 ທ. ພູພະລານໄຊ ດີເລີດ ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
10 ທ. ພົງສະຫວັນ ພົມມະສະຖິດ  ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ
11 ທ. ສຸກສັນ ພົນປະດິດ  ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
12 ນ. ມະນີວັນ ສີຊົມບູນ  ຄະນະຮັບຜິດຊອບຫໍພິພິທະພັນ ທ່ານ ໄກ່ສອນ ພົມວິຫານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຮຸ້ນ V ສົກຮຽນ 2012-2014

ລໍາດັບ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ມາຈາກພາກສ່ວນ                                               
1  ນ. ຕິກດາພອນ ຈໍາຍາດ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່່ງຊາດ
2  ທ. ຄາວີວຸດ ນ້ອຍວົງ  ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ 2011
3  ທ. ແກ້ວມະນີພອນ ສີບຸນເຮືອງ  ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ 2009
4  ນ. ທິບພາພອນ ລິນທະສອນ  ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ
5  ນ. ລັດສະໝີ ພັນທະມີໄຊ  ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີຄະນະສິ່ງແວດລ້ອມ 2011
6  ນ. ອໍາໄພ ວຸດທິບໍາເພັນ  ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
7  ທ. ບຸນເລີດ ທໍາມະວົງ  ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ
8  ທ. ດວງພະຈັນ ສຸວັນໄຊ  ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ 2011
9  ນ. ສະໄມທອງ ພະພິທັກ  ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ 2010
10  ທ. ຄໍາພອນ ພົມພູມີ  ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ 2011
11  ທ. ຄໍາແກ້ວ ໜາວເຢັ້ງ  
12  ທ. ຈາວລໍ່ ຢົງເຢີ  ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ 2011
13  ທ. ຕຸຍ ແສງພະຈັນ  ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ 2011
14  ທ. ກອງແກ້ວ ສຸກັນຍາ  ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ
15  ທ. ສຸລິລັດ ແກ້ວວິໄລ  
16  ນ. ນົງຄານ ບຸນຍາແສງ  ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່່ງຊາດ

 

ນັກຄົ້ນຄ້ວາປະລິນຍາເອກຮຸ້ນ I ສົກຮຽນ 2013-2015

ລໍາດັບ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ         ມາຈາກພາກສ່ວນ          
 1 ທ. ປ້ານ ນ້ອຍມະນີ  ຮອງເລຂາພັກ, ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
 2 ທ. ສຸປານີ ສຸລິປຸນໂຍ  ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງຈໍາປາສັກ
 3 ທ. ຊົ່ງເລົ່າ ຢົງນູ

 ເລຂາພັກເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງໄຊທານີ

 4 ທ. ສາຍຟ້າ ພູມະນີວົງ  ຂະແໜງປ່າໄມ້ ແຂວງສະວັນນະເຂດ
 5 ທ. ວົງວິທະຍາ ຄູນສະຫວັດ  ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສູນສິ່ງແວດລ້ອມ
 6 ນ. ບຸນຍາແສງ ແສງຄໍາມີ

 ສູນຄົົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

 7 ນ. ທອງມາລາ ໂພສີຄໍາ  ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອາດີດນັກສຶກສາ

ປະລິນຍາໂທຮຸ້ນ IV ສົກຮຽນ 2011-2013

ລໍາດັບ   ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ                                   ພາກສ່ວນ                                                             
1 ທ. ປ້ານ ນ້ອຍມະນີ           ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
2 ທ. ວາສະນູນ ສໍອິນໄຊ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫົວພັນ
3 ທ. ສົມໃຈ ວົງປັນຍາ ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດແຂວງບໍ່ແກ້ວ
4  ທ. ແສງຈັນ ພານຸເດດ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
5  ທ. ສຸດຖະໜອມ ສິງດາລາ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ
6  ທ. ວັນທອງ ດວງດີ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ
7  ທ. ສົມບູນ ສອນລິດທິເດດ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ
8 ທ. ພັນລອນ ແກ້ວວິເສດ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
9  ທ. ບົວວັນ ໄຊຍະລາດ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຈໍາປາສັກ
10 ທ. ມະນີແສງເພັດ ພະຄູນທອງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
11  ທ. ສຸກຂະຖາ ວັນນະລາດ ກອງເລຂາ ອຄປ ເທີນ 2 ຄໍາມ່ວນ
12  ທ. ໄທຍະພອນ ສິງທອງ ພະແນກໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມສື່ສານ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
13  ທ. ສອນໄຊ ພົມມະວົງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
14  ທ. ອິນຕອງ ວົງວິໄລ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄໍາມ່ວນ
15  ທ. ບຸນທອນ ປັນແກ້ວ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງທ່າໂທມ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
16  ທ. ໄຊປັນຍາ ມະຫາທິລາດ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ
17  ທ. ຄໍາພູ ຈັນທະວົງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຊຽງຂວາງ
18  ທ. ພົງສະຫວັນ ສີສົມແພງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
19  ທ. ສະກຸນສີ ແກ້ວພິລາວັນ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງສາລະວັນ
20  ທ. ວິສຸກ ຕານຈັນທູນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຈໍາປາສັກ
21  ທ. ສຸລະພົນ ບຸດຈະເລີນ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໄຊບົວທອງ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ
22  ທ. ຄໍາສີ ຈັນທະວົງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ
23  ທ. ວັງປະເສີດ ບຸນເອື້ອວົງສາ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ
24  ທ. ໂພຄໍາ ຈັນທະສຸກ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
25  ທ. ນາຄາເລດ ສົມບູນຂັນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຈໍາປາສັກ
26   ທ. ວິໄຊ ນິສັນດອນ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຈໍາປາສັກ
27  ທ. ຄໍາບູນ ແກ້ວມະນີວັນ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຈໍາປາສັກ
28 ນ. ນຸພາພອນ ໄມນີທອງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງເຊກອງ

 

ປະລິນຍາໂທຮຸ້ນ III ສົກຮຽນ 2009-2011

 ລໍາດັບ  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ              ພາກສ່ວນ                                            
 1  ນ. ສົມຈັນ ນັນທະວົງ  ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ
 2  ນ. ບາແກ້ວ ສຸວັນນະລາດ   ສູນຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ
 3  ນ. ສຸພາລັກ ບຸນສຸດທະວີ  ກະຊວງກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້
 4  ນ. ຈິດຕະວັນ ແກ້ວລາສີ ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ພາກເໜືອແຂວງຫຼວງພະບາງ
 5  ທ. ພູມີສິດ ວົງວາໄຊ  ອົງການຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 6  ທ. ເປ ພົມມະລາວັນ  ພະແນກກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
 7  ທ. ສົມພອນ ທອງສະຫວັນ  ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້
 8  ທ. ໂພແກ້ວ ກຸນນາວົງ  ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້
 9  ທ. ວິຊຽນ ສີຫາພັນ  ລັດວິຊາຫາກິດໄຟຟ້າລາວ
 10  ທ. ວິໄລຮັກ ຈັນທະລາດ  ກະຊວງກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້
 11  ທ. ກິແກ້ວ ສິງຫາພັນ  ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ
 12  ທ. ສີມອນ ວົງຄໍາຮໍ່  ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ
 13  ທ. ບຸນມີ ສະຫວັດ  ພະແນກກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ
 14  ທ. ຈັກກະວານ ແກ້ວບຸນພັນ  ພະແນກກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
 15  ທ. ສອນຕິສິດ ບຸນຍາລາດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
 16  ທ. ແກ້ວໂອໃດ ສູນທະນິສິນ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 17  ທ.​ ບຸນລິດ ສັກບົວວົງ  ພະແນກກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ແຂວງເຊກອງ
 18  ທ. ສົມບູນ ໂຄດໄຊ  ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ພາກເໜືອແຂວງຫຼວງພະບາງ
 19  ທ. ບຸນທັນ ພົນສະຫວັດ  ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ
 20  ທ. ຄໍາພອນ ແສນດາລາ  ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ
 21  ທ.​ ຄໍາຕັນ ຄໍາພັນ  ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ
 22  ທ. ບຸນເຫຼື່ອມ ບາງແສງທອງ  ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ແຂວງອຸດົມໄຊ
 23  ທ. ຈັນທະວີໄຊ ແກ້ວບຸນນໍາ  ສູນຄົ້ນຄ້ວາປ່າໄມ້
 24  ທ. ສົມສັກ ສີສົມຫວັງ  ກົມປ່າໄມ້
 25  ທ. ຈັນໄຕ ວົງພະຈັນ  ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ພາກເໜືອແຂວງຫຼວງພະບາງ
 26 ທ. ແກ້ວວິດາ ບຸນລາພາ  ສູນຄົ້ນຄ້ວາທີ່ດິນກະສິກໍາ
 27  ທ. ແສງອາລຸນ ມະນີວົງ  ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ພາກເໜືອແຂວງຫຼວງພະບາງ

 

ປະລິນຍາໂທຮຸ້ນ II ສົກຮຽນ 2007-2009

 ລໍາດັບ  ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ພາກສ່ວນ
 1  ທ. ພຸດທະສອນ ອ້ວນສະໝອນ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 2  ນ. ວິໄລພອນ ວໍລະພິມ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 3  ນ. ມະນີວອນ ຄົງສະຫວັນ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 4  ທ. ສີຄາມ ສີພະຄຸນ  ອຸດົມໄຊ
 5  ທ. ໄຊຍະເດດ ນໍຣະສິງ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 6  ທ. ຢ່າງເຊັງ ໄຊລືຢ່າງ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 7  ທ. ສົມຫວັງ ສີຫາລາດ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 8  ທ. ພິລະໄຊ ມະນີລັກ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 9  ນ. ສີອໍາໄພ ວັນນະໃຈ  ອຸດົມໄຊ
 10  ນ. ເກດສະຫວຽນ ທຽມຈັນດາ  ຄໍາມ່ວນ
 11  ທ. ບຸນປອນ ຈັນທະລາດ  ຄໍາມ່ວນ
 12  ທ. ວໍລະສິດ ສີວົງດາວ  ສະຫວັນນະເຂດ
 13  ທ. ຄໍາແກ້ວ ລັດທະຍອດ  ຄໍາມ່ວນ
 14  ທ.​ ຄໍາພອນ ວິບູນສັກ  ຈໍາປາສັກ
 15  ທ.​ ເລ່ ວົງເພັດ  ອັດຕະປື
 16  ທ. ບຸນເພັງ ໄຊນະເສັງ  ກົມປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 17 ທ. ແສງຈັນ ສຸກປະເສີດ  ຈໍາປາສັກ
 18 ທ. ໂພແກ້ວ ໄຊຍະຈັກ  ບໍ່ແກ້ວ
 19  ທ. ສັນທະນາ ແກ້ວບົວລະວົງ  ຄໍາມ່ວນ
 20  ທ.​ ຕູຮື ໄຊລືຢ່າງ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 21  ທ. ຫີນແກ້ວ ປະສານສັກ  ສາລະວັນ

 

ປະລິນຍາໂທຮຸ້ນ I ສົກຮຽນ 2006-2008

ລໍາດັບ    ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ                           ພາກສ່ວນ                                                                  
 1  ທ. ຕຸ້ຍ ກິ່ງມາລາ  ພະແນກກະສິກໍາປ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
 2  ທ. ອຸ່ນ ອີນທິສານ  ກອງສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
 3  ທ. ພົງແກ້ວ ບຸນຍາວົງ  ພະແນກກະສິກໍາປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
 4  ທ. ລີນທອງ ດວງພະຈັນ  ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
 5  ທ. ຄໍາເກີ່ງ ພັນລັກ  ພະແນກກະສິກໍາປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
 6  ທ. ບຸນຊູ ວັນມີໄຊ  ພະແນກກະສິກໍາປ່າໄມ້ ແຂວງວຽງຈັນ
 7  ທ. ບົວລີ ພະເມືອງ  ກອງສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
 8  ທ. ທະວີສັກ ຈິດຕະກຸນ  ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້
 9  ທ. ຄໍາຄ່ອງ ເພັງຈັນມະລາ  ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້
 10  ທ. ທອງຄູນ ບົວເຮືອງ  ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້
 11  ນ. ມົນທາ ນາມເສນາ

 ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

12 ນ. ບົວລີ ຈັນປະເສີດ

ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

13 ທ. ໄຊຍະວົງ ທໍລະທີ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

 

ປະລິນຍາເອກ

ໝວດໝູ່ຍ່ອຍ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ